Προπτυχιακά μαθημάτα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου διδάσκονται τις βασικές αρχές των καλλιεργειών στα κηπευτικά στη διάρκεια του 5ου εξαμήνου, από τα 10 συνολικά εξάμηνα της διάρκειας σπουδών. Αυτό το μάθημα, το οποίο είναι υποχρεωτικό, περιλαμβάνει γενική εισαγωγή στα κηπευτικά και εισαγωγή στη μετασυλλεκτική τεχνολογία, στην καλλιέργεια εκτός εδάφους (υδροπονική) και τη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών.

Επί πλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής παρακολουθούν ένα δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα στη διάρκεια του 8ου εξαμήνου, το οποίο επικεντρώνεται στην υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών, όπου συμπεριλαμβάνονται η αγκινάρα, το σπαράγγι, η πατάτα, το κρεμμύδι, το καρότο, κ.α.

Στη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις κηπευτικές καλλιέργειες ως το πεδίο της ειδίκευσής τους στο εργαστήριο. Γενικά, ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα, είναι περίπου 20 ανά έτος και η διδασκαλία περιλαμβάνει:

 

Μεταπτυχιακά μαθημάτα

Το εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργειών και το Εργαστήριο της Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Κήπων παρέχουν εκπαίδευση μέσα στην ειδικότητα των κηπευτικών καλλιεργειών και της ανθοκομίας, ως μέρος των σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής.

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 12 μήνες και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters).

Ο μεγαλύτερος ετήσιος αριθμός των εισακτέων φοιτητών σε αυτή την ειδικότητα είναι 15. Εκτός από τα μαθήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι φοιτητές οφείλουν να πραγματοποιούν μια ερευνητική μελέτη, η οποία περιγράφεται σε μια διατριβή που εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή σε δημόσια παρουσίαση.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει δίπλωμα με ελάχιστο βαθμό 6.5, έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα. Ένα διδακτορικό απονέμεται μετά από τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος και επιτυχούς ερευνητικής εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται ως πρότυπο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και εξετάζεται δημόσια. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής τους εργασίας συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου.

Τα μαθήματα που παρέχονται από το Εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργειών είναι τα εξής:

Πτυχιακή μελέτη

οδηγίες συγγραφής πτυχιακής μελέτης