Γιάννης Παναγιωτάκης

 

Ιωάννης Παναγιωτάκης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής,

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4536

E-mail: panagiotakis@aua.gr

Διαχειριστής δεδομένων (Data Manager) στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TRUE.

Είναι απόφοιτος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στη μαθηματική μοντελοποίηση &  τεχνικές υπολογισμών.

Σε συνέχεια των σπουδών του, παρακολουθεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας”

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: «Βελτιστοποίηση συνθηκών περιβάλλοντος θαλάμων ανάνηψης εμβολιασμένων φυτών».

Αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος TRUE (H2020, 2017-2020. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αυτοματισμοί θερμοκηπίων, εξοπλισμός υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών, εμβολιασμός φυτών, σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμών, αισθητήρες και ασύρματες τεχνολογίες.

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.