Βασιλική Βουγελέκα

Βασιλική Βουγελέκα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4536

E-mail: vvasiliki@aua.gr

 

Η κ. Βασιλική Βουγελέκα, είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Ηπείρου από το 2002 και του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) από το 2015. Η πτυχιακή της εργασία αφορούσε τις επιπτώσεις του τροποσφαιρικού όζοντος στα φυτά, το οποίο έχει αποδειχθεί ως ο πιο φυτοτοξικός ρύπος παγκοσμίως, υπεύθυνος για σημαντικές απώλειες στην παραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών.

Το 2017 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» με κατεύθυνση «Φυτοπροστασία και Περιβάλλον» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. Η μεταπτυχιακή της εργασία είχε θέμα «Επίδραση δύο φυτοπροστατευτικών έναντι του όζοντος ουσιών, στο μεταβολισμό φυτών φασολιού, εκτεθειμένων σε φυτοτοξικά επίπεδα όζοντος». Το Νοέμβριο 2017 έγινε αποδεκτή ως υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Κ. Σαϊτάνη και προτεινόμενο τίτλο «Μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων καταπόνησης σε καλλιεργούμενα φυτά». Έχει διδάξει στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος «Το υγρό στοιχείο στην αρχιτεκτονική του τοπίου» κατά το σπουδαστικό έτος 2002-03 ως Εργαστηριακός συνεργάτης με σύμβαση ωριαίας αντιμισθίας.

Έχει παρακολουθήσει έξι σεμινάρια και δεκαεπτά συνέδρια σε γεωπονικά θέματα. Είναι μέλος της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Τοπίου Ελλάδος και της Βρετανικής Οικολογικής Εταιρίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό λαχανικών, τη μελέτη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από καλλιέργειες, τη μεταβολομική ανάλυση φυτών και την επίδραση αβιοτικών-περιβαλλοντικών παραγόντων καταπόνησης στα φυτά. Έχει μια δημοσιευμένη εργασία σε διεθνές περιοδικό με κριτές και δέκα δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων που έχουν προκύψει από προφορικές παρουσιάσεις ή παρουσιάσεις με ανάρτηση.

Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. και έχει συμμετάσχει σε δύο Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: το Eurolegume “Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed” και το TRUE “Transition paths to sustainable legume based systems in Europe” (Case Study 21 “Novel grafted types-high yield”).

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

1. Agathokleous, E., Saitanis, C., Burkey, K., Ntatsi, G., Vougeleka, V., Mashaheet A. M., Pallides, A. (2017). Application and further characterization of the snap bean S156/R123 ozone biomonitoring system in relation to ambient air temperature. Science of The Total Environment 580:1046-1055

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Saitanis C.J., Agathokleous E., Pallides A., Papadimitriou D., Karpouzis E., Bilalis D., Vougeleka V., Mouzaki-Paxinou A.C. A study of the response of 14 Cyprian wheat cultivars to ozone. ICP Vegetation. 29th Task Force Meeting. 29 February – 4 March 2016, Dubna, Russian Federation.
2. Vougeleka V., Ntatsi G., Pappa V.A., Bebeli P. J., Saitanis C., Arapis G., Savvas D. Impact of organic practices on greenhouse gas emissions by three local faba bean landraces. AgroEcology 2016, Ecology-Agroecology, Environmental Health Monitoring and Protection. 1st International Conference, 3-4 October 2016, Athens, Greece.
3. Vougeleka V., Ntatsi G., Saitanis C. J., Aliferis K. A., Kalampokis J. F., Agathokleous E., Savvas D. Effect of ozone and/or EDU on Pinto bean plants’ metabolism. International Conference on Ozone and Plant Ecosystems (2nd Ozone and Plants Conference), 21-25 May 2018, Florence, Italy.
4. Vougeleka V., Ntatsi G., Aliferis K. A., Saitanis C. J., Kalampokis J. F., Agathokleous E., Savvas D. Penconazole: A potential ozone protectant of plants? A Metabolomics’ approach. International Conference on Ozone and Plant Ecosystems (2nd Ozone and Plants Conference), 21-25 May 2018, Florence, Italy.
5.Vougeleka V., Ntatsi G., Agathokleous E., Savvas D., Aliferis Κ.Α., Saitanis C. Study of the effect of two ozone protectants on the metabolome of bean plants (Phaseolus vulgaris cv Pinto), exposed to ozone. 18th Hellenic Phytopathological Congress. 18-21 October 2016, Heraklion, Greece.
6. Vougeleka V., Νtatsi G., Pappa V.A., Bebeli P.J., Arapis G., Saitanis C., Savvas D. Effects of organic and conventional farming practices on greenhouse gas emissions in different pea landraces grown under Greek conditions. 8ο Congress of the Hellenic Ecological Society. 150 Years of Ecology. Structures, Dynamics and Survival Strategies. 20-23 October 2016, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
7. Pallidis A., Vougeleka V., Burkey K. O., Saitanis C., Agathokleous E., Papadimitriou D. The first study of tropospheric ozone effects on plants in Cyprus. 8th Congress of the Hellenic Ecological Society. 150 Years of Ecology. Structures, Dynamics and Survival Strategies. 20-23 October 2016, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
8. Vougeleka V., Ntatsi G., Agathokleous E., Savvas D., Aliferis K. Saitanis C. Impact of ozone fumigation on the metabolome of Phaseolus vulgaris L., cv. Pinto. Proceedings of the 28th Congress of the Hellenic Society of Fruit and Vegetable Science, 16-20 October 2017, Thessaloniki, Greece.
9. Yfantopoulos D., Ntatsi G., Vougeleka V., Arapis G., Karkanis A., Savvas D. Effect of the farming system (organic or conventional) and the rotation scheme of leguminous vegetables, on greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O) in cabbage cultivation. Proceedings of the 28th Congress of the Hellenic Society of Fruit and Vegetable Science, 16-20 October 2017, Thessaloniki, Greece.

1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.

2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.