Διδάσκοντες:

1) Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής και

2) Ιωάννης Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής

Διδάσκοντες Εργαστηρίου: Ανδρέας Ροπόκης, ΕΔΙΠ

Περιγραφή

 

Αντικείμενο του μαθήματος ‘Λαχανοκομία’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της παραγωγής κηπευτικών στην ύπαιθρο και υπό κάλυψη, την διατροφική αξία των κηπευτικών, την οικονομικότητα της καλλιέργειας, την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυνατότητες μείωσης των εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών, τις τεχνικές της καλλιέργειας κηπευτικών με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των κηπευτικών. Έμφαση δίνεται στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, τις  απαιτήσεις για πιστοποίηση, καθώς στις απαιτήσεις για βιωσιμότητα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Λαχανοκομίας.

Επιπρόσθετα αντικείμενο του μαθήματος ‘Λαχανοκομία’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εξειδίκευση στις τεχνικές καλλιέργειας ορισμένων κηπευτικών που είναι αντιπροσωπευτικές για ορισμένες ομάδες  αυτών (καρποδοτικά κηπευτικά, θερμοκηπιακά, βολβώδη και ριζοκονδυλώδη, φυλλώδη και πολυετή).

Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή εξέταση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει ποια καλλιεργούμενα φυτά είναι κηπευτικά, ποιά είναι η διατροφική τους αξία, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική λαχανοκομία (όσον αφορά εκτάσεις, παραγωγικότητα, εισαγωγές & εξαγωγές, οικονομικότητα καλλιέργειας), ποιες είναι οι σύγχρονες ρτεχνολογίες εγκατάστασης και παραγωγής κηπευτικών (φυτώρια, τεχνικές πρωίμισης, θερμοκήπια, υδροπονική καλλιέργεια) και ποιες μεταχειρίσεις υφίστανται τα κηπευτικά μετά την συγκομιδή τους. Επίσης, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία τεχνική μελέτη για καλλιέργεια κηπευτικών, να καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο κηπευτικό ως παραγωγός, να παρέχει συμβουλές  σε παραγωγούς για την καλλιέργεια κηπευτικών, να εργασθεί σε πιστοποιητικούς οργανισμούς βιολογικών κηπευτικών καθώς και κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και να απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα κηπευτικά.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΦΠ-ΓΜ, ΕΖΠΥ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΤΔΑ, ΑΟΑ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ

 

ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Υλη εργαστηρίου Μαθήματος Λαχανοκομίας

 

Παραδόσεις

Θεωρία

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

2-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

4-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

5-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

6-ΛΙΠΑΝΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

7-ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

8-ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

9-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

10 – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΩΔΩΝ

11-ΦΥΛΛΩΔΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

12-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΑ

13.ΣΠΑΡΑΓΓΙ.pdf

14.ΜΑΡΟΥΛΙ.pdf

15.ΚΡΕΜΜΥΔΙ.pdf

16.ΠΑΤΑΤΑ.pdf

Εργαστήριο

_1-Αναγνώριση λαχανικών

_2-Βλαστικότητα σπόρων λαχανικών

_3-Τρόποι και μέσα σποράς

_4-Υποστρώματα Σποράς Λαχανικών

_5-Μεταφύτευση λαχανικών

_6-Αρχές κλαδέματος

_7-Καλλιέργεια εκτός εδάφους

_8-Θρεπτικά Διαλύματα Για Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους

_9-Βοτανική Περιγραφή Τομάτας

_10_Κλάδεμα – υποστύλωση τομάτας

Σημειώσεις

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ-2017

Πήγες Μελέτης

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.  Σάββας, Δ., 2016. Γενική Λαχανοκομία. Εκδόσεις Πεδίο

2. Ολύμπιος, Χ., 2015. Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

3. Χα, Ι.Α., Πετρόπουλος, Σ., 2014. Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Καλλιέργεια Κηπευτικών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Scientia Horticulturae

Journal of Horticultural Science and Biotechnology

European Journal of Horticultural Science

Journal of the American Society for Horticultural Science

HortScience

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

1.      Αναγνώριση ειδών λαχανικών ή/και στοιχείων τους

2.      Τελική γραπτή εξέταση

Περιλαμβάνει:

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

β)  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (την πλέον σωστή απάντηση, όλες τις σωστές απαντήσεις μιας ερώτησης, αντιστοιχία λέξεων δύο σειρών, σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις κλπ    (100%)