Αναστάσιος Γάτσιος

Αναστάσιος Γάτσιος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4538

E-mail: tasosgatsios@gmail.com

 

Ο κ. Αναστάσιος Γάτσιος, ολοκλήρωσε το 1993 τις προπτυχιακές του σπουδές ως Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Από το 1995 ως το 2005 εργάστηκε ως γεωπόνος παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα και από το 2005 εργάζεται στη Γεωργική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από τις αρχές του 2017 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δημήτριου Σάββα. Ο τίτλος της Διδακτορικής του Διατριβής είναι: «Αξιοποίηση ψυχανθών εμβολιασμένων ή μη με αζωτοβακτήρια, σε συνδυασμό με ή αντί της εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων, με στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους σε βιολογική καλλιέργεια τομάτας στο θερμοκήπιο». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην καλλιέργεια λαχανικών σε θερμοκήπια ή υπαίθρια, στην βιολογική γεωργία, στην φυτοπροστασία κ.α. Η πτυχιακή του εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών και αφορούσε την επίδραση της ωσμωβελτίωσης στην βλαστική ικανότητα και βλαστική δύναμη της πιπεριάς. Ήταν μέλος των ελληνικών επιστημονικών ομάδων σύνταξης των Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για τις καλλιέργειες των κηπευτικών θερμοκηπίων και των εσπεριδοειδών. Αυτήν την περίοδο είναι μέλος στην ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος TOMRES (HORIZON 2020) στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών (ΓΠΑ).

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

  1. Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Tampakaki, A., Savvas, D. 2018. Assessing the possibility to use legume plants as cover crops or intercrops in organic tomato production to optimize NUE XXX International Horticultural Congress. Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population (2nd International Symposium), Istanbul, Turkey, 12-16 August 2018. Acta Horticulturae, (submitted)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Efthimioy K., Gatsios A., Aretakis K., Papayiannis L., Katis N. First Report of Pepino mosaic virus Infecting Greenhouse Cherry Tomatoes in Greece – APS Plant Disease Vol 95, No 1, p. 78
2. Σουλιώτης Κ., Ν. Παπανικολάου, Δ. Παπαχρήστος, Α. Γάτσιος, Κ. Παπαχρήστος, Μ. Βάσιου, Σ. Ζαννοπούλου, Ι. Μυλωνόπουλος και Θ. Χατζητόλιου. Συμβολή του Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera: Dryinidae) στη βιολογική καταπολέμηση του Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera: Flatidae). Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο
3. Γ. Πατακιούτας, Π. Υφαντή, Δ. Παπαχρήστος, Α. Γάτσιος και Γ. Γκίζας. Καταγραφή ωφέλιμων εντόμων σε επιλεγμένους ελαιώνες της περιοχής Άρτας και Πρέβεζας. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο
4. Τσαπάρας Α., Α. Γάτσιος, Χ. Βαρβέρη και Π. Κουτρέτσης. Εντοπισμός του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών σε φυτά calamondin, σε θερμοκηπιακή μονάδα του Νομού Πρέβεζας και λήψη μέτρων εκρίζωσης. Ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TOMRES: A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 42 μήνες με έναρξη την 1-6-2017.