Παναγιώτης Καλοζούμης

Παναγιώτης Καλοζούμης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4536

E-mail: kalozoumis@aua.gr

Ο κ. Παναγιώτης Καλοζούμης, ολοκλήρωσε το 2017 τις προπτυχιακές του σπουδές ως Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και από τις αρχές του 2018 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δημήτριου Σάββα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην καλλιέργεια λαχανικών σε θερμοκήπια ή υπαίθρια, την υδροπονία, την βιολογική γεωργία, την αστική γεωργία κ.α. Η πτυχιακή του εργασία αφορούσε την καλλιέργεια λαχανικών σε αστικό φυτεμένο δώμα, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των εργαστηρίων Κηπευτικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Συμμετείχε επίσης ως ομιλητής στο 28ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (2017). Αυτήν την στιγμή είναι μέλος στην ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος TOMRES (HORIZON 2020) στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών (ΓΠΑ).

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TOMRES: A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 42 μήνες με έναρξη την 1-6-2017.