Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός

Γνωστοποίηση

 

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για τα Ψυχανθή (ELIN: European Legume Innovation Workshop) μία Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα).

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στα Ψυχανθή ιδρύθηκε από 24 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ευρώπης, προερχόμενους από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης προϊόντων από καλλιέργειες ψυχανθών, καθώς και τον χώρο των καταναλωτών. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς αποτελούν εταίρους ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του HORIZON2020 με τίτλο: «TRUE: Μονοπάτια μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα ψυχανθών στην Ευρώπη».  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα TRUE μπορείτε να αναζητήσετε εδώ (στα Ελληνικά), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.true-project.eu/ (στα Αγγλικά).

Σκοπός της συνδιάσκεψης για τα ψυχανθή που διοργανώνει το ΓΠΑ είναι να συμβάλει:

α) στην ανταλλαγή πληροφοριών για δραστηριότητες σχετικές με τα ψυχανθή με άλλα σχετικά δίκτυα, καθώς και με οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο από την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης οσπρίων και άλλων προϊόντων της καλλιέργειας ψυχανθών,

β) στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με ανάγκες και ευκαιρίες που παρέχει ο κλάδος της παραγωγής και διακίνησης ψυχανθών από ανθρώπους και φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης προϊόντων προερχόμενων από καλλιέργειες ψυχανθών, και

γ) στην επέκταση των αγορών και την χάραξη πολιτικών σε τομείς σχετικούς με τις καλλιέργειες και τα προϊόντα των ψυχανθών τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για διατροφή ζώων.

Η συμμετοχή στην συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Εγγραφείτε στη Συνδιάσκεψη

Για την εγγραφή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για πληροφορίες

Γιάννης Παναγιωτάκης

panagiotakis@aua.gr

+30 210 5294536

Tο πρόγραμμα της συνδιάσκεψης