Διδάσκων: Δημήτριος Σάββας – Μέλη ΔΕΠ από Τμήμα ΑΦΠ-ΓΜ

Παρουσιάσεις:

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

2-ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

3-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ & ΑΝΘΡΑΚΟΛΙΠΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

4-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Ύλη του μαθήματος

 

 1. Σκοπιμότητα καλλιέργειας στο θερμοκήπιο – Θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών στην Ελλάδα
 2. Απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός θερμοκηπίου – Θέση εγκατάστασης θερμοκηπίου
 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά θερμοκηπίων (σχήμα θερμοκηπίων, πλάτος ΒΚΜ θερμοκηπίων, ύψος θερμοκηπίων, τρόπος διάταξης ΒΚΜ)
 4. Σκελετός και υλικά κάλυψης θερμοκηπίων
 5. Συστήματα εξαερισμού (παθητικός, δυναμικός εξαερισμός)
 6. Συστήματα θέρμανσης, εξοικονόμησης ενέργειας και αφύγρανσης (σκοπιμότητα της θέρμανσης, πηγές και συστήματα παραγωγής θερμότητας, συστήματα μεταφοράς θερμότητας, θερμοκουρτίνες)
 7. Συστήματα σκίασης (βάψιμο θερμοκηπίου, σκίαση με κουρτίνες ή με δίχτυα)
 8. Συστήματα δροσισμού (με ομίχλη ή υγρό παραπέτασμα)
 9. Συστήματα εμπλουτισμού με CO2 (παροχή έτοιμου CO2 από κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης ή CO2 παραγόμενου στη θερμοκηπιακή μονάδα μέσω καύσης)
 10. Συστήματα τεχνητού φωτισμού
 11. Δικτυοκήπια
 12. Ρύθμιση του κλίματος του θερμοκηπίου (ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Journal of Horticultural Science
 • Scientia Horticulturae
 • Journal of Horticultural Science and Biotechnology
 • Journal of the American Society for Horticultural Science
 • HortScience