Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος «Λαχανοκομία».

Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος «Λαχανοκομία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνονται στους φοιτητές των τμημάτων Γ.Β., Α.Ο.Α., Α.Φ.Π.-Γ.Μ., Ε.Τ.Τ. και Ζ.Π.Υ. οι ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο του μαθήματος «Λαχανοκομία». Πιο συγκεκριμένα: ΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Δευτέρα 20/02/2017 ΓΒ Επώνυμο (Α – Κ)...

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

διδάσκοντες: Ε. Τσαντίλη, Ι. Καραπάνος Περίληψη Αντικείμενο του μαθήματος ‘Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με μεταβολές που συμβαίνουν στα νωπά κηπευτικά και καρπούς από τη συγκομιδή...

Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών

Διδάσκοντες: Ι. Καραπάνος Περίληψη Το μάθημα «Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών» στοχεύει στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών στους φοιτητές σχετικά με την τεχνική και τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας διαφόρων ειδών κηπευτικών για...

Υδροπονικές καλλιέργειες

Διδάσκοντες: Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής Διδάσκοντες Εργαστηρίου: 1) Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής και 2) Ανδρέας Ροπόκης, ΕΔΙΠ Περίληψη Αντικείμενο του μαθήματος ‘Υδροπονικές Καλλιέργειες’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα...

Κηπευτικά υπό Κάλυψη

Διδάσκοντες: 1)Σάββας Δημητριος , Καθηγήτης 2)Καραπάνος Ιωάννης , Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή μαθήματος Το μάθημα «Κηπευτικά υπό κάλυψη» στοχεύει στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές είτε του 9ου εξαμήνου κατεύθυνσης «Κηπευτικών Καλλιεργειών», και άλλων κατευθύνσεων...