Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Διδάσκοντες: Ομ. Καθ. Κ. Ακουμιανάκης   Υλη του μαθήματος Σημασία και εφαρμογή της τεχνικής αειφορικής καλλιέργειας στα κηπευτικά. Διαχείριση αειφορικών συστημάτων. Βιολογικές μέθοδοι. Εναλλακτικές καλλιέργειες.   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Scientia...
Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία Και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών Και Ανθέων

Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία Και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών Και Ανθέων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ποιότητα – μετασυλλεκτική βιολογία και τεχνολογία καρπών, λαχανικών και ανθέων (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS) Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Επιλογής – 5 μονάδες ECTS)   ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o   Διδάσκοντες: Επ. Καθ....
Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών Και Ανθοκομικών Φυτών

Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών Και Ανθοκομικών Φυτών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS)   ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o   Διδάσκοντες: Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Παραγωγή εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και...
Κατασκευή & Λειτουργία Θερμοκηπίων

Κατασκευή & Λειτουργία Θερμοκηπίων

Διδάσκων: Δημήτριος Σάββας – Μέλη ΔΕΠ από Τμήμα ΑΦΠ-ΓΜ   Ύλη του μαθήματος   Σκοπιμότητα καλλιέργειας στο θερμοκήπιο – Θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών στην Ελλάδα Απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός θερμοκηπίου – Θέση εγκατάστασης θερμοκηπίου...
Υδροπονία

Υδροπονία

  Διδάσκων: Δημήτριος Σάββας   Ύλη του μαθήματος   Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Προοπτικές των υδροπονικών καλλιεργειών Γενικά για τα υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Ορισμοί, φυσικές ιδιότητες υποστρωμάτων: πορώδες, συγκράτηση...