Ανακοίνωση διάλεξης Δρ Ντάτση Γεωργίας

Ανακοίνωση διάλεξης Δρ Ντάτση Γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30, στο υπόγειο του Κτιρίου Παπαδάκη, η Δρ...

Πολλαπλασιασμός Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών

Περίληψη (α) Εισαγωγή στον τομέα της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών στην Ελλάδα και παγκοσμίως. (β) Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που αφορούν την παραγωγή σπόρου κηπευτικών υψηλής ποιότητας (απομόνωση, ποιοτικός έλεγχος, τεχνική καλλιέργειας κ.α.)....

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών – Υδροπονία

Περιγραφή μαθήματος Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών – υδροπονία” είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την κατασκευή και τον εξοπλισμό των θερμοκηπίων για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης του εσωτερικού...

Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Περίληψη (α) Εισαγωγή – Αρχές αειφορικής καλλιέργειας κηπευτικών – Αρχές στις οποίες βασίζεται η βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών. – Αρχές της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία κινημάτων βιολογικής γεωργίας (IFOAM). (β) Σημασία...