Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

Διδάσκοντες: Ομ. Καθ. Κ. Ακουμιανάκης   Υλη του μαθήματος Σημασία και εφαρμογή της τεχνικής αειφορικής καλλιέργειας στα κηπευτικά. Διαχείριση αειφορικών συστημάτων. Βιολογικές μέθοδοι. Εναλλακτικές καλλιέργειες.   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Scientia...
Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία Και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών Και Ανθέων

Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία Και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών Και Ανθέων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ποιότητα – μετασυλλεκτική βιολογία και τεχνολογία καρπών, λαχανικών και ανθέων (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS) Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Επιλογής – 5 μονάδες ECTS)   ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o   Διδάσκοντες: Επ. Καθ....
Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών Και Ανθοκομικών Φυτών

Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών Και Ανθοκομικών Φυτών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Καλλιέργειες εκτός εδάφους – ιστοκαλλιέργεια, υδροπονία, φυτώρια (Υποχρεωτικό – 5 μονάδες ECTS)   ΕΞΑΜΗΝΟ:  2o   Διδάσκοντες: Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Παραγωγή εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και...
Κατασκευή & Λειτουργία Θερμοκηπίων

Κατασκευή & Λειτουργία Θερμοκηπίων

Διδάσκων: Δημήτριος Σάββας – Μέλη ΔΕΠ από Τμήμα ΑΦΠ-ΓΜ Παρουσιάσεις: 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 2-ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 3-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ & ΑΝΘΡΑΚΟΛΙΠΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 4-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Ύλη του μαθήματος  ...
Υδροπονία

Υδροπονία

  Διδάσκων: Δημήτριος Σάββας   Ύλη του μαθήματος   Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Προοπτικές των υδροπονικών καλλιεργειών Γενικά για τα υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών. Ορισμοί, φυσικές ιδιότητες υποστρωμάτων: πορώδες, συγκράτηση...
Ανακοίνωση διάλεξης Δρ Ντάτση Γεωργίας

Ανακοίνωση διάλεξης Δρ Ντάτση Γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30, στο υπόγειο του Κτιρίου Παπαδάκη, η Δρ...